2nd Energy Tech Forum 2017

Πρόγραμμα

Σάββατο, 25 Νοεμβρίου, 2017

8.30-9.30 Εγγραφές - Καφές

9.30-11:30 1η Συνεδρία (plenary)

 

Εισαγωγικά Σχόλια από τον καθ. Βασίλη Μακιό, Γενικό Διευθυντή, Corallia, τον κ. Κωστή Σταμπολή, Διευθυντή του Energia.gr και Εκτελεστικό Διευθυντή ΙΕΝΕ και τον κ. Ιωάννη Χατζηβασιλειάδη, Πρόεδρο ΙΕΝΕ

·καθ. Παντελής Κάπρος, Δ/ντής Ε3Μ-Lab, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, «Ο ρόλος των τεχνολογιών στην μετάβαση στο νέο παγκόσμιο ενεργειακό περιβάλλον»

·Δρ. Πλάτων Μπαλτάς, Γενικός Διευθυντής Enfinity Energy, «Τεχνολογίες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας»

·κ. Γιάννης Νικολετάτος, Τμήμα Φ/Β Συστημάτων και Διεσπαρμένης Παραγωγής ΚΑΠΕ, «Review των εφαρμοζόμενων σήμερα τεχνολογιών των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων (σε Ελλάδα και διεθνώς) και οι προοπτικές εξέλιξής τους»

·Δρ. Γεώργιος Αγερίδης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας ΚΑΠΕ, «Τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης»

·κ. Κωνσταντίνος Μαγκανιώτης, Στέλεχος της Διεύθυνσης Δικτύου, ΔΕΔΔΗΕ, «Έξυπνα δίκτυα & Ηλεκτροκίνηση»

·κ. Τάκης Χαβιαρόπουλος, Μηχανολόγος- Μηχανικός, iWind Renewables, «Επισκόπηση Τεχνολογιών για την Αιολική Ενέργεια»

·κ. Σπύρος Κιαρτζής, Διευθυντής Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας & Νέων Τεχνολογιών, Όμιλος ΕΛΠΕ, «Επενδύοντας στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στις νέες τεχνολογίες»

11:30-11.45 Διάλειμμα – καφές

11.45-14.00 2η Συνεδρία (plenary):

Συντονιστής κ. Κώστας Θεοφύλακτος, Μηχανολόγος-Μηχανικός, Μέλος ΔΣ ΙΕΝΕ

·κ. Χρήστος Ζαφείρης, Υπεύθυνος Έργων Βιοαερίου ΚΑΠΕ, «Αξιοποίηση της Βιομάζας με ειδική αναφορά στις εφαρμοζόμενες τεχνολογίες»

·Δρ. Κωνσταντίνος Καρύτσας, Διευθυντής Δ-ΑΠΕ (ΚΑΠΕ), «Τεχνολογίες Γεωθερμίας»

·κ. Ιωάννης Γιωνάς, Co-Founder & CCO, Meazon ΑΕ, «Σύστηματα ελέγχου ενεργειακών ροών στα κτίρια »

·Δρ. Ιωάννης Παππάς, Γραμματέα ΕΙΠΑΚ, «Το έργο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτιρίου (Ε.Ι.ΠΑ.Κ.) δίδοντας έμφαση τόσο στις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες και εφαρμογές όσο και στις υπολογιστικές μεθόδου»

·κ. Γεώργιος Γεωργαλής, Cable Engineering and Marketing Manager, «Το έργο της Ελληνικά Καλώδια Α.Ε., με έμφαση στις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες»

·κ. Χρήστος Τόμος, Senior Reservoir Engineer Energean Oil & Gas, «Tο έργο ανάπτυξης των κοιτασμάτων Κarish and Tanin στο Ισραήλ μέσω FPSO»

14.00-15.00 Διάλειμμα – Ελαφρύ γεύμα

15.00-16.30 3η Συνεδρία:

Συντονιστής Δρ. Πλάτων Μπαλτάς, Γενικός Διευθυντής Enfinity Energy

·Ιωάννης K. Χατζηγεωργίου «Υβριδική Πλατφόρμα Συμπαραγωγής Αιολικής/Κυματικής Ενέργειας σε Μεγάλα Βάθη Νερού»

·Ι.Κ. Καλδέλλης, ∆. Ζαφειράκης, Γ. Νοµικός, Κ. Χριστόπουλος και Αιµ. Κονδύλη«Ολοκληρωμένες Υβριδικές Ενεργειακές Λύσεις για τα Νησιά του Αιγαίου»

·Emmanouil M. Nanos, Marta Bertele, Johannes Schreiber, Jiangang Wang, Robin Webera, Filippo Campagnolo, Carlo L. Bottasso, «Βελτιστοποίηση Λειτουργίας Αιολικού Πάρκου»

·Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, «Ηλιακή Ενέργεια και Προοπτικές Εξόδου από την Κρίση»

·Ευάγγελος Σακελλαρίου, Πέτρος Αξαόπουλος, «Φωτοβολταϊκά/Θερμικά Ηλιακά (PVT) Συστήματα σαν Ολοκληρωμένη Λύση Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης και Θέρμανσης Χώρων.»

·Ν. Κούκουζας, Α. Αρβανίτης, Π. Κρασάκης, Π. Μάιδα, «Ο Συνδυασμός Ανάκτησης Μετάλλων και Αξιοποίησης της Βαθιάς Γεωθερμικής Ενέργειας ως Καινοτόμος Τεχνολογία των Βελτιωμένων Γεωθερμικών Συστημάτων (Egs) - Συμβολή του Ευρωπαϊκού Έργου Chpm2030»

·Μπελογιάννη Βασιλική και Γρουμπός Π. Πέτρος, «Αύξηση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτίριων Χρησιμοποιώντας Ανθρώπινες Γνωστικές Λειτουργίες- Μέσω της Μεθόδου των Ασαφών Γνωστικών Δικτυών»

·Αφροδίτη Τσέζου, Κωνσταντίνο Μενάγια, Μαρίνα Κλεμπετσάνη , «Έξυπνα Δίκτυα και Έξυπνα Μετρητικά Συστήματα, Ενσωμάτωση Ευφυών Συστημάτων Μέτρησης στις Υποδομές της ΕΔΑ Αττικής Α.Ε.»

15.00-16.30 4η Συνεδρία:

Συντονιστής Δρ. Γεώργιος Αγερίδης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας ΚΑΠΕ

·Βασίλης Χρυσός, «Weather Ex Machina – Πρόβλεψη Ζήτησης Ενέργειας»

·Βασίλειος Στυλιαράς, «Νέα Συστήματα και Προϊόντα ΑΠΕ»

·Σπύρος Βουτετάκης, Xρυσοβαλάντου Ζιώγου, Συμεών Παρχαρίδης, Σημίρα Παπαδοπούλου, «Χρήση Internet Of Things (ΙΟΤ) Αρχιτεκτονικής στη Διαχείριση Έξυπνων Δικτύων Ενέργειας Με ΑΠΕ και Μπαταρίες»

·Αγγελική Αναστοπούλου, Κώστας Καλόγηρος, Γιώργος Δ. Σταμούλης, «Μεθοδολογία για τη Διαχείριση Οικονομικά Αποδοτικών Καμπανιών Απόκρισης Ζήτησης Βασιζόμενη στα Προφίλ Ευελιξίας των Τελικών Καταναλωτών»

·Β. Ηλιάδης, «Καινοτομίες και Μέθοδοι Διαχείρισης Έργου Βελτιστοποίησης Επιχειρηματικών Διαδικασιών στην Ukpowernetworks – Προκλήσεις και Αποτελέσματα»

·Πλάτων Πάλλης, Δρ. Σωτήριος Καρέλλας, Ευστράτιος Βαρβαγιάννης, Τρύφων Ρουμπεδάκης, Δρ. Παναγιώτης Βουρλιώτης, «Πρωτότυπη Εγκατάσταση Οργανικού Κύκλου Rankine για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Κύκλωμα Ψύξης Ναυτικής Μηχανής Diesel»

·Á. Angulo, S Soua, A. Thoma, E. Spyrou, J. Ireland and L. Ireland, «Προστασία Αγωγών Υδρογονανθράκων και Προγνωστική Προσέγγιση στην Συντήρηση του: Συνεχής Παρακολούθηση Δομικής Ευστάθειας με Χρήση LRU»

·Φ. - M. Π. Σπανίδης, «Εφαρμογή της Διαδικασίας Αναλυτικής Ιεράρχησης (ΔΑΙ) στην έρευνα Διαδρόμων Αγωγών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου»

16.30-16.45 Διάλειμμα– καφές

16.45- 18:00 5η Συνεδρία (plenary):

·Επισκόπηση Εργασιών Forum

·Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα: «Μπορεί η Ελλάδα να Αναπτύξει και να Εξάγει Τεχνολογίες στην Ενέργεια;» με την συμμέτοχη των κκ Ι. Χατζηβασιλειάδη, Δρ. Π. Μπαλτά, Δρ. Γεώργιο Αγερίδη Κ. θεοφύλακτου, καθ. Ι. Κ. Χατζηγεωργίου, A. Παπαδόπουλου και συντονιστή τον κ. Κωστή Σταμπολή