6ο Ενεργειακό Συμπόσιο Κύπρου

Παρουσιάσεις

Κύπρος: Μπροστά στις Μεγάλες Αποφάσεις για την Ενέργεια

Παρουσιάσεις Συμποσίου


Εισαγωγικά Σχόλια από τους Οργανωτές

Συντονισμός: κα. Μαρία Γεωργίου, FMW Financial Media Way

Χαιρετισμοί

1ηΣυνεδρία - AMέρος: Έρευνες και Αξιοποίηση Yδρογονανθράκων

Συντονιστής: κ. Κωστής Σταμπολής, Εκτελεστικός Διευθυντής ΙΕΝΕ

Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης (Panel Discussion)

1ηΣυνεδρία - Β’ Mέρος: Έρευνες και Αξιοποίηση Yδρογονανθράκων 

Συνονιστής: Δρ. Charles Ellinas, CEO & Founder, EC Natural Hydrocarbons Company Ltd (eCNHC), Cyprus

Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης (Panel Discussion)

2ηΣυνεδρία: Ηλεκτρισμός

Συντονιστής: κ. Ιωάννης Χατζηβασιλειάδης, Πρόεδρος ΙΕΝΕ

3ηΣυνεδρία: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Ενεργειακή Αποδοτικότητα

Συντονιστής: κ. Κώστας Θεοφύλακτος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ενεργειακής Αποδοτικότητας και Γενικός Γραμματέα, ΙΕΝΕ

 Κλείσιμο του Συνεδρίου από τον Πρόεδρο του ΙΕΝΕ, κ. Ιωάννη Χατζηβασιλειάδη