Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

Εισαγωγικό Σημείωμα

Eπενδύσεις στην Ενέργεια Ι

Επισκόπηση Επενδυτικών Προοπτικών στον Ελληνικό Ενεργειακό Τομέα και Διασύνδεση τους με Απασχόληση και Εξαγωγές

Συντονιστής: κ. Κ.Ν. Σταμπολής, Αντιπρόεδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής, ΙΕΝΕ

Επενδύσεις στην Ενέργεια II

Φυσικό Αέριο (μεταφορά, αποθήκευση, διανομή, αγορές)
Χρηματιστήριο Ενέργειας
Απασχόληση

Συντονιστής: κ. Xρήστος Δήμας, Πρόεδρος Eπιτροπής Γεωπολιτικής και Μέλος ΔΣ, ΙΕΝΕ

Επενδύσεις στην Ενέργεια III

Ηλεκτρικά Δίκτυα
ΑΠΕ
Ενεργειακά Βιομηχανικά Προϊόντα

Συντονιστής: κ. Κων/νος Θεοφύλακτος, Πρόεδρος, ΕΣΣΗΘ, Πρόεδρος της Επιτροπής Ενεργειακής Αποδοτικότητας και Μέλος ΔΕ, ΙΕΝΕ

Photo Gallery

Εισαγωγική Συνεδρία - Eπενδύσεις στην Ενέργεια Ι

κ. Κων/νος Μίχαλος, Πρόεδρος, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)κ. Κων/νος Μίχαλος, Πρόεδρος, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)
κα. Χριστίνα Σακελλαρίδη, Πρόεδρος, Πανελλήνιος Συνδέσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ)κα. Χριστίνα Σακελλαρίδη, Πρόεδρος, Πανελλήνιος Συνδέσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ)
κ. Ιωάννης Χατζηβασιλειάδης, Πρόεδρος, Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)κ. Ιωάννης Χατζηβασιλειάδης, Πρόεδρος, Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)
κ. Γεώργιος Ανδριώτης, Αντιπρόεδρος, ΔΕΗκ. Γεώργιος Ανδριώτης, Αντιπρόεδρος, ΔΕΗ
κ. Ντίνος Μπενρουμπή, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Protergiaκ. Ντίνος Μπενρουμπή, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Protergia
κ. Διομήδης Σταμούλης, Ανώτερος Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού, Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων και Συμμετοχών, ΕΛΠΕκ. Διομήδης Σταμούλης, Ανώτερος Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού, Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων και Συμμετοχών, ΕΛΠΕ
κ. Δημήτρης Γόντικας, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Kavala Oil, Θυγατρικής της Energean Oil & Gasκ. Δημήτρης Γόντικας, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Kavala Oil, Θυγατρικής της Energean Oil & Gas
Από αριστέρα προς τα δεξιά κ. Ιωάννης Χατζηβασιλειάδης, Πρόεδρος, Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) κα. Χριστίνα Σακελλαρίδη, Πρόεδρος, Πανελλήνιος Συνδέσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ), κ. Κ.Ν. Σταμπολής, Αντιπρόεδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής, ΙΕΝΕ, κ. Γεώργιος Ανδριώτης, Αντιπρόεδρος, ΔΕΗ , κ. Ντίνος Μπενρουμπή, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ProtergiaΑπό αριστέρα προς τα δεξιά κ. Ιωάννης Χατζηβασιλειάδης, Πρόεδρος, Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) κα. Χριστίνα Σακελλαρίδη, Πρόεδρος, Πανελλήνιος Συνδέσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ), κ. Κ.Ν. Σταμπολής, Αντιπρόεδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής, ΙΕΝΕ, κ. Γεώργιος Ανδριώτης, Αντιπρόεδρος, ΔΕΗ , κ. Ντίνος Μπενρουμπή, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Protergia

Eπενδύσεις στην Ενέργεια ΙI

Συντονιστής: κ. Xρήστος Δήμας, Πρόεδρος Eπιτροπής Γεωπολιτικής  και Μέλος ΔΣ,  ΙΕΝΕ - κα Μαρία Φαντριδάκη, Συντονίστρια Διευθύντρια Οικονομικών Δραστηριοτήτων, ΔΕΠΑ - κ. Ανδρέας Δασκαλάκης, Διευθυντής Λειτουργίας Αγοράς και Εξυπηρέτησης Μελών, Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών - κ. Χρήστος Μπαλάσκας, Γενικός Διευθυντής, ΕΔΑ ΑττικήςΣυντονιστής: κ. Xρήστος Δήμας, Πρόεδρος Eπιτροπής Γεωπολιτικής και Μέλος ΔΣ, ΙΕΝΕ - κα Μαρία Φαντριδάκη, Συντονίστρια Διευθύντρια Οικονομικών Δραστηριοτήτων, ΔΕΠΑ - κ. Ανδρέας Δασκαλάκης, Διευθυντής Λειτουργίας Αγοράς και Εξυπηρέτησης Μελών, Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών - κ. Χρήστος Μπαλάσκας, Γενικός Διευθυντής, ΕΔΑ Αττικής
Παρουσίαση Συμπερασμάτων Μελέτης ΙΕΝΕ για Ενέργεια και Απασχόληση από τους κ.κ. Κ.Ν. Σταμπολή και Δημ. Μεζαρτάσογλου, Resident Research Associate, IENEΠαρουσίαση Συμπερασμάτων Μελέτης ΙΕΝΕ για Ενέργεια και Απασχόληση από τους κ.κ. Κ.Ν. Σταμπολή και Δημ. Μεζαρτάσογλου, Resident Research Associate, IENE
Παρουσίαση Συμπερασμάτων Μελέτης ΙΕΝΕ για Ενέργεια και Απασχόληση από τους κ.κ. Κ.Ν. Σταμπολή και Δημ. Μεζαρτάσογλου, Resident Research Associate, IENEΠαρουσίαση Συμπερασμάτων Μελέτης ΙΕΝΕ για Ενέργεια και Απασχόληση από τους κ.κ. Κ.Ν. Σταμπολή και Δημ. Μεζαρτάσογλου, Resident Research Associate, IENE

Eπενδύσεις στην Ενέργεια ΙII

Συντονιστής: κ. Κων/νος Θεοφύλακτος, Πρόεδρος, ΕΣΣΗΘ, Πρόεδρος της Επιτροπής ΕνεργειακήςΣυντονιστής: κ. Κων/νος Θεοφύλακτος, Πρόεδρος, ΕΣΣΗΘ, Πρόεδρος της Επιτροπής Ενεργειακής
κ. Ιωάννης Καμπούρης, Διευθύνων Σύμβουλος, ΑΔΜΗΕκ. Ιωάννης Καμπούρης, Διευθύνων Σύμβουλος, ΑΔΜΗΕ
Δρ. Σάββας Σεϊμανίδης, Πρόεδρος, EREFΔρ. Σάββας Σεϊμανίδης, Πρόεδρος, EREF
κ. Aντώνης Γερασίμου, Πρόεδρος, ΙΤΑ Groupκ. Aντώνης Γερασίμου, Πρόεδρος, ΙΤΑ Group
Δρ. Σωτήρης Καπέλλος, Πρόεδρος, ΣΕΦ (αριστερά) - κ. Στέλιος Λουμάκης, Πρόεδρος, ΣΠΕΦΔρ. Σωτήρης Καπέλλος, Πρόεδρος, ΣΕΦ (αριστερά) - κ. Στέλιος Λουμάκης, Πρόεδρος, ΣΠΕΦ
κ. Ευθύμιος Σπανός, Πρόεδρος, EΒΗΕκ. Ευθύμιος Σπανός, Πρόεδρος, EΒΗΕ

Γενικές απόψεις από το ακροατήριο της Εκδήλωσης