Εκπαιδευτικό Σεμινάριο IENE «Λειτουργία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας» Β Κύκλος

Ανακοίνωση

Σεμινάριο ΙΕΝΕ «Η Λειτουργία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας» 

Β' Κύκλος Μαθημάτων


OTE Academy (Πέλικα & Σπάρτης 1, Μαρούσι)

10 Οκτωβρίου – 4 Νοεμβρίου 2019

Μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσέ ο Α’ Σεμιναριακός Κύκλος που οργάνωσε το ΙΕΝΕ, τον περασμένο Μάιο/Ιούνιο, για την Νέα Ελληνική Ενεργειακή Αγορά, το Ινστιτούτο προχωρά στην οργάνωση του Β’ Σεμιναριακού Κύκλου που θα τρέξει από τις 10 Οκτωβρίου μέχρι τις 4 Νοεμβρίου. Ο Β’ Σεμιναριακός Κύκλος αποτελείται από μία σειρά μαθημάτων που στόχο έχουν την εκπαίδευση και ενημέρωση στελεχών της ενεργειακής αγοράς. Τα εν λόγω μαθήματα εστιάζουν στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και οργανώνονται με την συμμετοχή εκπροσώπων σημαντικών ενεργειακών φορέων και ειδικών της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας. Τα μαθήματα θα επικεντρωθούν στην προσεχή έναρξη της λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας (Ιούνιος 2020) στο πλαίσιο εφαρμογής του Target Model, καθώς και των σχετικών αλλαγών στο πλαίσιο της μετάβασης σε μια ενιαία αγορά, προς όφελος των συμμετεχόντων σε αυτήν, αλλά και των τελικών καταναλωτών.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εισαγωγή στο νέο, υπό διαμόρφωση, πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς ενέργειας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη εν’ όψει των νέων κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της σταδιακής ενοποίησης των αγορών σε περιφερειακό επίπεδο και του ανερχόμενου ρόλου των χρηματιστηρίων ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, το ειδικό αυτό εκπαιδευτικό σεμινάριο του ΙΕΝΕ περιλαμβάνει τις εξής θεματικές: (α) Εισαγωγή στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, (β) Εφαρμογή Target Model στην Ελλάδα, (γ) Εισαγωγή στην προθεσμιακή αγορά (forward market) Clearing house and back office, (δ) Εισαγωγή στην ενδοημερήσια αγορά (Intraday), (ε) Εισαγωγή στην προημερήσια αγορά (Day Ahead), (στ) Εισαγωγή στην αγορά εξισορρόπησης (Balancing market), (ζ) Εισαγωγή στην προθεσμιακή αγορά (forward market) – Legal financial products και (η) Βασικά ορόσημα και κύριες προκλήσεις της νέας αγοράς ηλεκτρισμού στην Ελλάδα. Βασικός σκοπός της επιλογής των συγκεκριμένων θεματικών είναι η εμβάθυνση σε ρυθμιστικά και νομοθετικά θέματα, αλλά και ζητήματα λειτουργίας της νέας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ως αποτέλεσμα της δημιουργίας των τεσσάρων νέων αγορών.

Στους εισηγητές του σεμιναρίου συγκαταλέγονται μερικά από τα πλέον καταξιωμένα στελέχη του Ελληνικού ενεργειακού τομέα, εμπειρογνώμονες με βαθιά γνώση της αγοράς ηλεκτρισμού και εκπρόσωποι του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες (17:00 – 20:00), στο OTE Academy  Πέλικα & Σπάρτης 1, Μαρούσι. Προβλέπονται οκτώ (8) συνολικά συναντήσεις 3 ωρών η κάθε μία, οι οποίες θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 και θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής είναι η 7η Οκτωβρίου 2019.

Με την ολοκλήρωση του Β’ Κύκλου μαθημάτων και υπό την προϋπόθεση κανονικής παρακολούθησης δίδεται βεβαίωση παρακολούθησης σπουδών από το ΙΕΝΕ.

Το κόστος παρακολούθησης του σεμιναρίου ανέρχεται για τα Μέλη του ΙΕΝΕ στα 800 Ευρώ + ΦΠΑ (992 Ευρώ) και για τα Μη Μέλη του ΙΕΝΕ στα 1.200 Ευρώ + ΦΠΑ (1.488 Ευρώ).