Ενέργεια & Ανάπτυξη 2019

Ανακοίνωση

 

24ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2019»

«Ο Κομβικός Ρόλος της Ενέργειας στην Οικονομική Ανάπτυξη»

Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα, 21-22 Νοεμβρίου 2019

 

Τον σημαντικό ρόλο των εξελίξεων στον ενεργειακό τομέα για την οικονομία και την ανάπτυξη της Ελλάδoς, και γενικότερα της ΝΑ Ευρώπης, πρόκειται να αναδείξει φέτος το ετήσιο (24o) Εθνικό Συνέδριο «Ενέργεια και Ανάπτυξη», που διοργανώνει το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) στις 21-22 Νοεμβρίου 2019 στην Αθήνα. Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και όπως κάθε χρόνο θα πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα Ευγενίδου (Λ. Συγγρού 387).

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να αποτελέσει και αυτή τη χρονιά ένα πεδίο γόνιμου διαλόγου και προβληματισμού πάνω στις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή. Οι επικρατούσες τάσεις και οι προοπτικές μέσα από τεκμηριωμένες παρουσιάσεις και η ανταλλαγή απόψεων για την συνακόλουθη εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων αποτελούν βασικούς στόχους του Συνεδρίου.

Εφέτος το Συνέδριο έχει ως ειδικό θέμα «Ο Κομβικός Ρόλος της Ενέργειας στην Οικονομική Ανάπτυξη», θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να υπογραμμίσει την σπουδαιότητα του ενεργειακού τομέα στην οικονομική ανάπτυξη, με ειδική αναφορά στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, την ώρα που αυτή εξέρχεται από μία μακρά περίοδο οικονομικής ύφεσης. Οι θετικές προοπτικές του ενεργειακού τομέα συνοψίζονται σε θέματα πολιτικής, αγορών, καινοτόμων τεχνολογιών και υποδομών.

Παράλληλα και θέτοντας στο μικροσκόπιο το παγκόσμιο ενεργειακό τοπίο, η ανάγκη για ενεργειακή μετάβαση έχει αποκτήσει νέα διάσταση, σε μία συνολική προσπάθεια αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής. Σήμερα, το παγκόσμιο ενεργειακό περιβάλλον μεταβάλλεται ριζικά, καθώς η πορεία προς την απανθρακοποίηση κερδίζει συνεχώς έδαφος και απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την προσαρμογή των ενεργειακών αγορών, την διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος και την αποδοχή, από πλευράς καταναλωτών, της νέας πραγματικότητας των αγορών.

Σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον, με τις νέες τεχνολογίες και τις γεωπολιτικές παραμέτρους να διαδραματίζουν καίριο ρόλο, προκύπτουν νέες προκλήσεις, αλλά αναδύονται και ευκαιρίες. Ως εκ τούτου, το ερώτημα που τίθεται και θα εξετασθεί σε βάθος στο επερχόμενο συνέδριο του ΙΕΝΕ είναι η αναζήτηση τρόπων για την διαμόρφωση ενός φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος για τις εταιρείες και τους οργανισμούς, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός νέου στρατηγικού σχεδιασμού και στην επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων, όπου η ενεργειακή ασφάλεια και ο μετασχηματισμός του ενεργειακού συστήματος (λ.χ. εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας, νέα δομή των αγορών, target model, περιορισμός των εκπομπών CO2 κλπ.) αναδεικνύονται, πλέον, ως τα κυρίαρχα θέματα.

Άλλο ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα το οποίο αναμένεται να συζητηθεί εις βάθος είναι η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού, σε συνέχεια του ήδη υποβληθέντος σχεδίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον περασμένο Ιανουάριο (βλέπε ΕΣΕΚ). Ειδικότερα, κρίνεται απαραίτητη η σχεδίαση μίας ολοκληρωμένης ενεργειακής στρατηγικής με στόχους που να καλύπτουν όλες τις πτυχές του ενεργειακού συστήματος της χώρας (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρισμός, ΑΠΕ, ενεργειακή αποδοτικότητα) για να ακολουθήσει η εκπόνηση του σχεδίου εφαρμογής με τις κατάλληλες πολιτικές και υποστηρικτικά μέτρα προς επίτευξη των στόχων.

Το Συνέδριο περιλαμβάνει εισηγήσεις και τοποθετήσεις από διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, καθώς και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης (panel discussions) μεταξύ έγκριτων ακαδημαϊκών και γνωστών παραγόντων της αγοράς. Βασικό χαρακτηριστικό του Συνεδρίου, από το ξεκίνημά του το 1996, είναι η σφαιρική αντιμετώπιση και η ολική προσέγγιση του ενεργειακού τομέα, με ενδελεχή εξέταση των επιμέρους ενοτήτων και την ανάδειξη των διαμορφούμενων συνεργειών και διασυνδέσεων.

Επίσης, επίκαιρα θέματα που πρόκειται να αναδειχθούν στο Συνέδριο αφορούν στην επίσπευση των ερευνών υδρογονανθράκων στην Ελλάδα και ευρύτερα στην Ανατολική Μεσόγειο, τη προσπάθεια διαφοροποίησης των εισαγωγών φυσικού αερίου για την κάλυψη των Ευρωπαϊκών αναγκών μέσω νέων αγωγών (λχ. TANAP-TAP) και τερματικώνLNG, τον ρόλο της Ελλάδας στην διακίνηση φυσικού αερίου και πετρελαίου σε περιφερειακό επίπεδο, τη ραγδαία διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας και στη ΝΑ Ευρώπη, καθώς και τη κεφαλαιώδη σημασία της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Παραδοσιακά, το «Ενέργεια και Ανάπτυξη 2019» αναμένεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεματικών στους τομείς της ενέργειας, της οικονομίας, του περιβάλλοντος, της τεχνολογίας και της γεωπολιτικής.