Η Αγορά Ηλεκτρική Ενέργειας σε Μετάβαση

Ανακοίνωση
Απογευματινή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα:

H Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Μετάβαση- Τελευταίες Εξελίξεις σε Ελλάδα και Ευρώπη

Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018, Wyndham Grand Athens,

Οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, Πλατεία Μεταξουργείου, Αθήνα

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση με συντονισμένες προσπάθειες προωθεί την δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα οι στόχοι για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου οδηγούν στον ριζικό μετασχηματισμό του ηλεκτρικού συστήματος, οπότε τόσο η αγορά όσο και τα ηλεκτρικά δίκτυα βρίσκονται σε μετάβαση.

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη ενοποιήσει τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, όμως, ο ρυθμός των εξελίξεων στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικός, παρά το γεγονός ότι και οι χώρες του Energy Community (βλέπε Δυτικά Βαλκάνια) έχουν ήδη δεσμευτεί για τη σύζευξη των αγορών τους με μια τουλάχιστον όμορη χώρα έως τα μέσα του 2018.

Το μοντέλο-στόχος (target model) για την ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά προσδιορίζει τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι επιμέρους εθνικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας των χωρών-μελών, όπου και η Ελλάς, , ώστε να διαμορφώσουν μια κοινή αρχιτεκτονική λειτουργίας η οποία θα οδηγήσει ακολούθως στην σύζευξη των αγορών της ΕΕ και στον ανταγωνισμό προς όφελος του τελικού καταναλωτή. Ο βασικός στόχος της ενιαίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους και η ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού, μέσω της διαμόρφωσης και σταδιακής σύγκλισης των τιμών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση μηχανισμών, όπως το ενεργειακό χρηματιστήριο και της ενίσχυσης και επέκτασης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών για την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς.

Το ΙΕΝΕ παρακολουθώντας τις εξελίξεις που δρομολογούνται έλαβε την πρωτοβουλία να οργανώσει μία εις βάθος συζήτηση για την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας σε μετάβαση με την παρουσία εκπροσώπων σημαντικών φορέων και ειδικών της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η διασυνοριακή συνεργασία με σκοπό να αποτελέσει η Ελλάς περιφερειακή αγορά ενέργειας αποτελεί στόχο στο πλαίσιο της μετάβασης σε μια ενιαία αγορά, με τη δημιουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας που θα συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση, προς όφελος των συμμετεχόντων στην αγορά και των τελικών καταναλωτών.

Στην ειδική αυτή εκδήλωση του ΙΕΝΕ θα συζητηθούν επίσης οι δρομολογούμενες αναγκαίες αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία της εγχώριας λιανικής αγοράς εν όψει της σημαντικής μείωσης του μεριδίου της ΔΕΗ και την είσοδο αρκετών νέων παικτών στην αγορά. Βασικά ερωτήματα, για το μέλλον της ενεργειακής αγοράς και τον ανταγωνισμό στη λιανική, θα δώσουν την αφορμή για μία ευρεία συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ φορέων, παικτών και καταναλωτών.

Χορηγοί

           

Χορηγοί Επικοινωνίας