Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΙΕΝΕ:Εισαγωγή στις ΑΠΕ και ο Ρόλος τους στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ανακοίνωση

Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΙΕΝΕ

«Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Βιώσιμη Ανάπτυξη»

19 Μαΐου – 10 Ιουνίου 2021

 

Η παγκόσμια προσπάθεια για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η απανθρακοποίηση της ηλεκτροπαραγωγής και το πέρασμα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο της αναβάθμισης και μετασχηματισμού του ενεργειακού τομέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη και αποτελεί την αιχμή της προσπάθειας για νέες επενδύσεις στην χώρα μας που θα δημιουργήσουν εθνική υπεραξία και συγκριτικό πλεονέκτημα στο πλαίσιο μιας ενοποιημένης αγοράς ενέργειας. Το τεράστιο ενδιαφέρον για επενδύσεις σε ΑΠΕ, η γρήγορα αναπτυσσόμενη αγορά, οι ώριμες και οι δοκιμασμένες τεχνολογίες, το υπάρχον (και υπό εξέλιξη) θεσμικό πλαίσιο δημιουργούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για ασφαλείς επιχειρηματικές επενδύσεις αλλά και νέες ευκαιρίες για περεταίρω ανάπτυξη στις περιφέρειες και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Παράλληλα, η αλλαγή του τρόπου παραγωγής και τα νέα πρότυπα διανομής, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής ρόλου των καταναλωτών σε συμπαραγωγούς (prosumers), ανοίγει τη δυνατότητα ανταλλαγής και εμπορίας σε μια πιο δημοκρατική αγορά ενέργειας με επιχειρηματικά μοντέλα και έξυπνες συμβάσεις ανάλογα με το ιδιαίτερο περιβαλλοντικό και κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο που η κάθε αγορά απαιτεί.

Το ΙΕΝΕ έχοντας θέσει υψηλά στην ατζέντα του την προώθηση της Ενεργειακής Μετάβασης και την υποστήριξη των ΑΠΕ και της πράσινης οικονομίας γενικότερα, οργανώνει Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με τίτλο «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Βιώσιμη Ανάπτυξη». Το διαδικτυακό σεμινάριο πρόκειται να ξεκινήσει στις 19 Μαΐου και θα έχει διάρκεια 32 διδακτικές ώρες (εννιά 3-ωρες εισηγήσεις και δύο 4-ωρες). Διακεκριμένοι, στο χώρο τους επιστήμονες και ειδικοί τόσο από την Επιτροπή ΑΠΕ του ΙΕΝΕ όσο και από τον ευρύτερο τομέα των ανανεώσιμων πηγών και της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας θα εισάγουν τις βασικές ενότητες των ΑΠΕ και θα παρουσιάσουν τις τελευταίες εξελίξεις στην Ελλάδα και διεθνώς. Πέραν από τις νέες τεχνολογίες και τις καινοτόμες μεθόδους σε κάθε ξεχωριστό τομέα των ΑΠΕ, θα παρουσιαστεί αναλυτικά το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, αλλά και η μεθοδολογία για την χρηματοδότηση ενεργειακών επενδύσεων.

Το Σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε επενδυτές, επιχειρηματίες, νομικούς, στελέχη τραπεζών, και χρηματοπιστωτικών εταιρειών, και ανώτερα στελέχη εταιρειών, μηχανικούς, περιβαλλοντολόγους, στελέχη εταιρειών του ενεργειακού τομέα αλλά και άλλων συναφών κλάδων, στελέχη της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και σε όποιον άλλο επιθυμεί να εμβαθύνει τις γνώσεις του στα θέματα αυτά.

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν σημειώσεις και υλικό για όλα τα θέματα που θα παρουσιαστούν ενώ σε όσους παρακολουθήσουν το Σεμινάριο θα δοθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το ΙΕΝΕ.