Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΙΕΝΕ: Ενεργειακή Αποδοτικότητα στα Κτίρια και στην Βιομηχανία

Ανακοίνωση

Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΙΕΝΕ

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα στα Κτήρια και στη Βιομηχανία»

3 – 31 Μαρτίου 2021

 

Ως γνωστόν η Ενεργειακή Αποδοτικότητα αποτελεί βασικό στόχο της ΕΕ, απόλυτα εναρμονισμένο με το Green Deal, που θα επιτρέψει στην Ένωση να κινηθεί προς μια «Κλιματικά Ουδέτερη Οικονομία-Climate Neutral Economy»,μέχρι το 2050. Η πολιτική είναι σύμφωνη με τη «Συνθήκη των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή», του 2015 που στόχο έχει να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη κάτω από 2oC,κατά προτίμηση έως 1,5oC, σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και, όπου ΕΕ διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο για την έγκρισή της. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal), η Ενεργειακή Αποδοτικότητα αποτελεί άμεση προτεραιότητα, με την αρχή «Ενεργειακή Αποδοτικότητα Πρώτα» να εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί της Ενεργειακής Αποδοτικότητας, η ΕΕ απαίτησε από τα Κράτη Μέλη να εκπονήσουν το Εθνικό τους Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, ΕΣΕΚ, με στοιχειοθετημένους στόχους για το 2030, το 2040 και 2050. Το Ελληνικό ΕΣΕΚ, που εκπονήθηκε το 2019, είναι ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο, που έχει στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σε πάνω από 42% σε σχέση με τις εκπομπές του έτους 1990, κάτι που για να επιτευχθεί απαιτεί τόσο υψηλό τεχνικό δυναμικό, ευέλικτη και καινοτόμα πολιτική ηγεσία όσο και ενημερωμένους πολίτες.

Το ΙΕΝΕ έχει θέσει υψηλά στην ατζέντα του την προώθηση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας, δημιουργώντας ξεχωριστή Επιστημονική Επιτροπή από ειδικούς και επιστήμονες, όπου συζητούνται και αναλύονται όλα τα θέματα και ιδιαίτερα οι εφαρμογές στο δομημένο περιβάλλον και τη βιομηχανία. Στο πλαίσιο της δραστηριοποίηση του στο χώρο της Ενεργειακής Αποδοτικότητας, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, το ΙΕΝΕ οργανώνει σε τακτά διαστήματα Συνέδρια και Εκπαιδευτικά Σεμινάρια. Το επόμενο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με τίτλο «Ενεργειακή Αποδοτικότητα στα Κτήρια και στη Βιομηχανία» πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο 2021.

Το διαδικτυακό Σεμινάριο έχει διάρκεια 35 διδακτικές ώρες (ένδεκα 3-ωρες συναντήσεις και μια 2-ωρη), όπου διακεκριμένοι, στο χώρο τους, επιστήμονες και ειδικοί θα παρουσιάσουν τις μεθόδους και τους τρόπους ενεργειακής αποδοτικότητας τόσο στον κτηριακό όσο και στο βιομηχανικό τομέα. Πέραν όμως από τις τεχνικές μεθόδους, θα παρουσιαστεί τόσο το υπάρχον νομικό πλαίσιο, όσο και η μεθοδολογία ενεργειακών ελέγχων καθώς και η τεχνικο-οικονομική ανάλυση των προτάσεων για εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σεμινάριο απευθύνεται κύρια σε μηχανικούς, φυσικούς, περιβαλλοντολόγους αλλά και σε όποιο άλλο θέλει να εμβαθύνει τις γνώσεις του στα θέματα αυτά. Η καλή γνώση της Αγγλικής είναι προαπαιτούμενο. Θα δοθούν σημειώσεις και υλικό, για όλα τα θέματα που θα παρουσιαστούν στο Σεμινάριο.

Σε όλους τους συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν το Σεμινάριο θα δοθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το ΙΕΝΕ.

Τέλος, όποιος(α) εκ των συμμετεχόντων θα ήθελε να εκπονήσει μελέτη σε θέμα που παρουσιάστηκε στο Σεμινάριο θα έχει αυτή τη δυνατότητα να την υλοποιήσει εντός ενός μηνός από τη λήξη του Σεμιναρίου, η οποία θα εξετασθεί από τον επιβλέποντα και ο τίτλος της θα αναγραφεί στο Πιστοποιητικό.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής είναι η 2 Μαρτίου 2021.