Σεμινάριο ΙΕΝΕ: «Εισαγωγή στη Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας»

Ανακοίνωση


Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΙΕΝΕ

 «Εισαγωγή στη Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας»

OTE Academy (Πέλικα & Σπάρτης 1, Μαρούσι)

19 – 23 Οκτωβρίου 2020

Μετά τα δύο πρώτα σεμινάρια που διοργάνωσε το Ινστιτούτο πέρυσι, και τον πλέον τελευταίο Γ’ Κύκλο που πραγματοποίησε τον περασμένο Σεπτέμβριο στα Αγγλικά, ο νέος αυτός εκπαιδευτικός κύκλος έρχεται να προετοιμάσει τους παράγοντες της αγοράς την επικείμενη έναρξη της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας την 1η Νοεμβρίου και υποστηρίζεται από το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας. Το σεμινάριο απευθύνεται σε ανώτερα στελέχη της ενεργειακής αγοράς και γενικά σε όσους δραστηριοποιούνται στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και θα επικεντρωθεί στην επικείμενη έναρξη του Χρηματιστηρίου Ενέργειας μετά την εφαρμογή του Target Model της ΕΕ, καθώς και στις σχετικές αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μετάβασης, και οι οποίες θα οδηγήσουν σε αυξημένο ανταγωνισμό, μεγαλύτερη διαφάνεια και τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης αγοράς προς όφελος των συμμετεχόντων αλλά και των τελικών καταναλωτών.

Ο γενικός στόχος του σεμιναρίου είναι να εισαγάγει όσους το παρακολουθήσουν στο νέο πλαίσιο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη ενόψει των τελευταίων κατευθυντήριων γραμμών που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της σταδιακής ολοκλήρωσης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας σε περιφερειακό επίπεδο και του αυξανόμενου ρόλου των χρηματιστηρίων ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, το εντατικό πρόγραμμα του τετραήμερου σεμιναρίου του ΙΕΝΕ θα καλύψει τα ακόλουθα θέματα: (1) To Ελληνικό Ενεργειακό Σύστημα και το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, (2) Επισκόπηση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, (3) Εφαρμογή του Target Model στην Ελλάδα, (4) Η προθεσμιακή αγορά (forward market), (5) Η προημερήσια αγορά (Day Ahead), (6) Η ενδοημερήσια αγορά (Intraday), (7) Η αγορά εξισορρόπησης (Balancing market), (8) Ενεργειακές χρηματοοικονομικές αγορές (Legal financial products), (9) Clearing house and back office.

Κατά την πραγμάτευση αυτών των θεμάτων, το σεμινάριο θα επιδιώξει την εμβάθυνση των γνώσεων των συμμετεχόντων σε ρυθμιστικά και νομοθετικά θέματα, αλλά και σε εκείνα που αφορούν τη λειτουργία της επικείμενης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία περιλαμβάνει τις προαναφερθείσες τέσσερις αγορές.

Οι ομιλητές του σεμιναρίου περιλαμβάνουν μερικούς από τους πλέον γνωστούς εμπειρογνώμονες, στελέχη εταιρειών και ακαδημαϊκούς του ελληνικού τομέα ηλεκτρικής ενέργειας, και οι οποίοι διαθέτουν εις βάθος γνώση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της λειτουργίας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Όλες οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες (16:00 – 20:00) και θα εκπέμπονται από τις εγκαταστάσεις του ΟΤΕ Academy διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας WebEx. Προβλέπονται τέσσερις (4) συνολικά συναντήσεις 4 ωρών η κάθε μία, οι οποίες θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής είναι η 15η Οκτωβρίου 2020.

 

Το Σεμινάριο πραγματοποιείται υπό την Αιγίδα του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας και την αποκλειστική χορηγία της ELPEDISON.