Οι Προκλήσεις στην Λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ανακοίνωση

Ημερίδα με θέμα:

  Οι Προκλήσεις στην Λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

 

 Divani Caravel, Λ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα, Πέμπτη 9 Μαΐου 2019

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση με συντονισμένες προσπάθειες προωθεί τα τελευταία χρόνια την δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, οι στόχοι για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου οδηγούν στον ριζικό μετασχηματισμό του ηλεκτρικού συστήματος, οπότε τόσο η αγορά όσο και η παραγωγή μαζί με τα ηλεκτρικά δίκτυα βρίσκονται σε μετάβαση.

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη ενοποιήσει τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, όμως, ο ρυθμός των εξελίξεων στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικός.

Το μοντέλο-στόχος (target model) για την ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά προσδιορίζει τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι επιμέρους εθνικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας των χωρών-μελών, όπως και η Ελλάδα, ώστε να διαμορφώσουν μια κοινή αρχιτεκτονική λειτουργίας, η οποία θα οδηγήσει ακολούθως στην σύζευξη των αγορών της ΕΕ και στον ανταγωνισμό προς όφελος του τελικού καταναλωτή. Ο βασικός στόχος της ενιαίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους στους καταναλωτές και η ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού, μέσω της διαμόρφωσης και σταδιακής σύγκλισης των τιμών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση μηχανισμών, όπως το ενεργειακό χρηματιστήριο και της ενίσχυσης, αλλά και επέκτασης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών για την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς.

Το ΙΕΝΕ, παρακολουθώντας τις εξελίξεις, έλαβε την πρωτοβουλία ναοργανώσει μία εις βάθος συζήτηση για την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας και τις προκλήσεις με την συμμετοχή εκπροσώπων σημαντικών ενεργειακών φορέων και ειδικών της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η Ημερίδα θα επικεντρωθεί και στην προσεχή έναρξη της λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2019), καθώς και των σχετικών αλλαγών στο πλαίσιο της μετάβασης σε μια ενιαία αγορά, προς όφελος των συμμετεχόντων σε αυτήν, αλλά και των τελικών καταναλωτών.

Στην ειδική αυτή εκδήλωση του ΙΕΝΕ θα συζητηθούν, επίσης, οι δρομολογούμενες αναγκαίες αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία της εγχώριας λιανικής αγοράς ενόψει της επικείμενης μείωσης του μεριδίου της ΔΕΗ και την είσοδο νέων παικτών στην αγορά. Βασικά ερωτήματα για το μέλλον της ενεργειακής αγοράς και τον ανταγωνισμό στη λιανική, θα δώσουν την αφορμή για μία ευρεία συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ φορέων και παικτών της εγχώριας αγοράς ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και ΑΠΕ, αλλά και βιομηχανικών καταναλωτών.

Επίσης, στην Ημερίδα του ΙΕΝΕ πρόκειται να συζητηθούν θέματα που έχουν σχέση με τις διεθνείς ενεργειακές διασυνδέσεις και τον κομβικό ρόλο τους στις εισαγωγές-εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας και στην σύζευξη των αγορών και πως αυτές μπορούν να συμβάλουν στην ομαλή λειτουργία της αγοράς και την επίτευξη ανταγωνιστικών τιμών για την βιομηχανία και την οικονομία.

Στους εισηγητές της Ημερίδας συγκαταλέγονται μερικά από τα πλέον καταξιωμένα στελέχη του Ελληνικού ενεργειακού τομέα, εμπειρογνώμονες με βαθιά γνώση της αγοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου και εκπρόσωποι του νεοσύστατου Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας.