Εκπαιδευτικό Σεμινάριο IENE - ΙΔΙΣ  «Εισαγωγή στην Γεωπολιτική και την Ενέργεια»

Ανακοίνωση

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο IENE - ΙΔΙΣ

«Εισαγωγή στην Γεωπολιτική και την Ενέργεια»

2ος Κύκλος*

Το Ινστιτούτο Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης (ΙΕΝΕ), στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του, διοργανώνει από κοινού με το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου οργανώνει τον 2ο Κύκλο Μαθημάτων με θέμα την «Εισαγωγή στη Γεωπολιτική και την Ενέργεια». Τα μαθήματα αυτά, που θα έχουν τη μορφή σεμιναρίου, θα πραγματοποιηθούν με τη συνεργασία και την επίβλεψη του Δρος Κωνσταντίνου Φίλη, Διευθυντή Ερευνητικών Προγραμμάτων του ΙΔΙΣ.

Το σεμινάριο, συνολικής διάρκειας 60 ωρών, πρόκειται να αναδείξει την όλο και πιο στενή αλληλεξάρτηση μεταξύ της ενέργειας και της γεωπολιτικής, σε μία χρονική συγκυρία κατά την οποία ο γεωπολιτικός περίγυρος της ΝΑ Ευρώπης βρίσκεται σε συνεχή αναβρασμό, ενώ, ταυτόχρονα, αναδεικνύονται οι μεγάλες ενεργειακές δυνατότητες της περιοχής. Οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην Ευρασία καθώς και η αντιπαράθεση της Δύσης με τη Ρωσία σε συνδυασμό με τις ανάγκες της Ε.Ε. στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής, αλλά και της διασφάλισης της ενεργειακής της ασφάλειας, συνθέτουν ένα σκηνικό, η περιπλοκότητα του οποίου επιτείνεται, καθώς η κρίση στην Ευρωζώνη, αλλά και στην παγκόσμια οικονομία, δεν φαίνεται ακόμη να έχει ξεπεραστεί.

Ο Κύκλος Μαθημάτων του ΙΕΝΕ με μια ευρεία θεματολογία που πρόκειται να καλύψει όλα τα παραπάνω θέματα και απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, επαγγελματίες, στρατιωτικούς καριέρας, διπλωμάτες, δημοσιογράφους αλλά και πτυχιούχους μελετητές, που επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να ενημερωθούν σε βάθος και με επιστημονική μεθοδολογία για τις ενεργειακές και γεωπολιτικές εξελίξεις και τους προβληματισμούς του χώρου. Ο σκοπός του ανωτέρω σεμιναρίου είναι να δοθεί στους εκπαιδευόμενους μία αυστηρά επιστημονική μεθοδολογία και αναλυτική προσέγγιση, κατανόηση και εμβάθυνση στην σχέση ενέργειας και γεωπολιτικής ώστε να είναι σε θέση μετά την ολοκλήρωση του κύκλου μαθημάτων να διαχειρίζονται με αποτελεσματικότητα θέματα που αφορούν στην ανάλυση των δεδομένων, και την εκτίμηση ή πρόβλεψη των μελλοντικών εξελίξεων.

Εισηγητές των ανωτέρω ενοτήτων είναι διακεκριμένοι επιστήμονες, πανεπιστημιακοί και αναλυτές. Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες (17:00 – 20:00), στο ΙΔΙΣ (Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων του Πάντειου Πανεπιστημίου), Χίλλ 3-5, 105 58 Αθήνα. Προβλέπονται είκοσι (20) συνολικά συναντήσεις 3 ωρών η κάθε μία, οι οποίες θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019 και θα ολοκληρωθούν στις 22 Απριλίου 2019.Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής είναι η 4η Μαρτίου 2019.

Με την ολοκλήρωση του Κύκλου μαθημάτων και υπό την προϋπόθεση κανονικής παρακολούθησης των μαθημάτων δίδεται βεβαίωση παρακολούθησης σπουδών από το ΙΕΝΕ.

Το κόστος παρακολούθησης του σεμιναρίου, ανέρχεται για τα Μέλη του ΙΕΝΕ στα 800 Ευρώ + ΦΠΑ (992 Ευρώ) και για τα Μη Μέλη του ΙΕΝΕ στα 1.000 Ευρώ + ΦΠΑ (1.240 Ευρώ), ενώ με την ολοκλήρωση του κύκλου μαθημάτων θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας υπό την παρακολούθηση του καθηγητή Χάρη Παπασωτηρίου, του Δρος Κων/νου Φίλη και του Εκτελεστικού Διευθυντή του ΙΕΝΕ κ. Κωστή Σταμπολή, ενώ μετά την περαίωσή της και την επιτυχή εξέταση επ’ αυτής θα απονεμηθεί ειδικό δίπλωμα σπουδών εκ μέρους το ΙΕΝΕ και του ΙΔΙΣ (DIPLOMA). Το επιπλέον κόστος για την προαιρετική εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας την παρακολούθηση και την εξέταση ανέρχεται για τα Μέλη του ΙΕΝΕ στο ποσό των 400 Ευρώ + ΦΠΑ (496 Ευρώ) και για τα Μη Μέλη του ΙΕΝΕ στο ποσό των 500 Ευρώ + ΦΠΑ (620 Ευρώ). 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Σε περίπτωση αδυναμίας καταβολής του ποσού εγγραφής, βάσει εισοδηματικών κριτηρίων, και χάρις στην στήριξη εταιρειών του κλάδου το ΙΕΝΕ μπορεί να χορηγήσει ένα περιορισμένο αριθμό υποτροφιών για κάλυψη του συνολικού ή μέρους του ποσού εγγραφής.

 Λόγω του πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος και των περιορισμένων θέσεων, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.* Ο Πρώτος Κύκλος Μαθημάτων οργανώθηκε από το ΙΕΝΕ την άνοιξη του 2015