Ενεργειακές και Γεωπολιτικές Προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή και η Θέση της Ελλάδoς

Παρουσιάσεις


                         

Aπογευματινή Συνάντηση με θέμα

Ενεργειακές και Γεωπολιτικές Προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή και η Θέση της Ελλάδoς

Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου, 2018,

Kτήριο Κωστής Παλαμάς (Ακαδημίας 48 και Σίνα, Αθήνα)

Οργάνωση ΙΕΝΕ σε συνεργασία με το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Εισαγωγικά Σχόλια από τους:

1η Συνεδρία: Ελλάδα, EE, Ανατολική Μεσόγειος, Τουρκία, Κύπρος

Συντονιστής: κ. Χρήστος Δήμας

Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με την συμμετοχή των ανωτέρω και του κ. Σταμάτη Κουτσούκου, Συντονιστή Μελετών Διεργασιών, Χημικού Μηχανικού, ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΑΕ

2η Συνεδρία: Ελλάδα- Μέση Ανατολή- Κασπία

Συντονιστής: καθ. Δημήτρης Μαυράκης, Διευθυντής, ΚΕΠΑ

 Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με την συμμετοχή των ανωτέρω ομιλητών

Κλείσιμο Εκδήλωσης από τον κ. Κωστή Σταμπολή, Εκτελεστικό Διευθυντή, ΙΕΝΕ