Εκπαιδευτικό Σεμινάριο IENE «Λειτουργία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας»

Ανακοίνωση

Σεμινάριο με θέμα: «Λειτουργία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας»

- Α’ Κύκλος Μαθημάτων

 

OTE Academy (Πέλικα & Σπάρτης 1, Μαρούσι)

15 Μαΐου – 5 Ιουνίου 2019

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του και παρακολουθώντας από κοντά τις εξελίξεις σχετικά με τη διαμόρφωση του νέου πλαισίου της αγοράς ενέργειας τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα, το ΙΕΝΕ έλαβε την πρωτοβουλία να οργανώσει μία σειρά μαθημάτων, στοχεύοντας στην εκπαίδευση και ενημέρωση στελεχών της ενεργειακής αγοράς. Τα εν λόγω μαθήματα, που εστιάζουν στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, οργανώνονται με την συμμετοχή εκπροσώπων σημαντικών ενεργειακών φορέων και ειδικών της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας. Τα μαθήματα θα επικεντρωθούν στην προσεχή έναρξη της λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2019) στο πλαίσιο εφαρμογής του Target Model, καθώς και των σχετικών αλλαγών στο πλαίσιο της μετάβασης σε μια ενιαία αγορά, προς όφελος των συμμετεχόντων σε αυτήν, αλλά και των τελικών καταναλωτών.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εισαγωγή στο νέο, υπό διαμόρφωση, πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς ενέργειας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη εν’ όψει των νέων κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της σταδιακής ενοποίησης των αγορών σε περιφερειακό επίπεδο και του ανερχόμενου ρόλου των χρηματιστηρίων ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, το ειδικό αυτό εκπαιδευτικό σεμινάριο του ΙΕΝΕ περιλαμβάνει τις εξής θεματικές: (α) Εφαρμογή Target Model στην Ελλάδα, (β) Εισαγωγή στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, (γ) Εισαγωγή στην προημερήσια αγορά (Day Ahead), (δ) Εισαγωγή στην ενδοημερήσια αγορά (Intraday), (ε) Εισαγωγή στην αγορά εξισορρόπησης (Balancing market), (στ) Αγορά φυσικού αερίου, (ζ) Εισαγωγή στην προθεσμιακή αγορά (forward market) και (η) Βασικά ορόσημα και κύριες προκλήσεις της νέας αγοράς ηλεκτρισμού στην Ελλάδα. Βασικός σκοπός της επιλογής των συγκεκριμένων θεματικών είναι η εμβάθυνση σε ρυθμιστικά και νομοθετικά θέματα, αλλά και ζητήματα λειτουργίας της νέας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ως αποτέλεσμα της δημιουργίας των τεσσάρων νέων αγορών, καλύπτοντας, επίσης, και θέματα της αγοράς φυσικού αερίου.

Στους εισηγητές του σεμιναρίου συγκαταλέγονται μερικά από τα πλέον καταξιωμένα στελέχη του Ελληνικού ενεργειακού τομέα, εμπειρογνώμονες με βαθιά γνώση της αγοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου και εκπρόσωποι του νεοσύστατου Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Όλες οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες (17:00 – 20:00), στο OTE Academy Πέλικα & Σπάρτης 1, Μαρούσι. Προβλέπονται εννέα (9) συνολικά συναντήσεις 3 ωρών η κάθε μία, οι οποίες θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 15 Μαΐου 2019 και θα ολοκληρωθούν στις 5 Ιουνίου 2019.Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής είναι η 10η Μαΐου 2019.

Με την ολοκλήρωση του Κύκλου μαθημάτων και υπό την προϋπόθεση κανονικής παρακολούθησης δίδεται βεβαίωση παρακολούθησης σπουδών από το ΙΕΝΕ.

Το κόστος παρακολούθησης του σεμιναρίου, ανέρχεται για τα Μέλη του ΙΕΝΕ στα 800 Ευρώ + ΦΠΑ (992 Ευρώ) και για τα Μη Μέλη του ΙΕΝΕ στα 1.200 Ευρώ + ΦΠΑ (1.488 Ευρώ).